Banner Default Image

ทำไมถึงเลือกเอ็กซ์พีริส

Blank

เพื่อเพิ่มอัตราเร่งการเติบโตขององค์กรท่าน

​การมีความสามารถพิเศษพร้อมทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นกลายเป็นทรัพยากรทางธุรกิจที่หาได้ยากที่สุดและความได้เปรียบด้านการแข่งขันศักยภาพ วิธีการแก้ปัญหาในการจัดหาพนักงานของเอ็กซ์พีริสจัดเตรียมองค์กรของคุณด้วยความสามารถพิเศษที่คุณกำลังมองหาและความคล่องตัวที่คุณต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา

ใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ทั่วโลกและความชำนาญท้องถิ่นของเรา

ในแต่ละปีเราส่งผู้มีความสามารถสูงมืออาชีพเข้าปฏิบัติงานกว่า 66 ล้านชั่วโมงใน 52 ประเทศ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT บรรจุผู้มีความสามารถสูงซึ่งเป็นที่ต้องการลงในตำแหน่งงานที่มีภารกิจสำคัญได้อย่างลงตัว ยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและผู้ที่เราให้บริการ

เมื่อเป็นพันธมิตรร่วมกับเอ็กซ์พีริสบริษัทท่านจะได้ประโยชน์ดังนี้

Blank

ทันใจยิ่งขึ้น

เราได้สั่งสมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเปี่ยมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ มีทักษะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน ด้วยการระดมเฟ้นหา คัดเลือก และประเมินผู้เข้าร่วมมากความสามารถอันเป็น

ที่ยอมรับในสายงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่ลดละ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผู้มีความสามารถสูงในแบบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น

Blank

ทักษะเพิ่มพูน

ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพของเอ็กซ์พีริสเพิ่มพูนทักษะของตนโดยใช้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเราเอง มีหลักสูตรให้ศึกษาเรียนรู้มากกว่า 4,000 หลักสูตร จึงมั่นใจได้ว่าพวกเขามีทักษะเพียงพอที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรของท่านขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

Blank

ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

การที่จะรับมือกับความซับซ้อนของโลกแห่งการทำงานในสภาพปัจจุบันได้นั้น ท่านจำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูงที่รองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและตอบโจทย์ปัญหาด้านแรงงานที่เผชิญอยู่ เราทำงานร่วมกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความคล่องตัวเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจและสรรหาว่าจ้างพนักงานในรูปแบบที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็นให้ได้ผู้มีความสามารถสูงตามที่องค์กรต้องการและเผยให้เห็นโอกาสที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพได้มากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

Blank

เราให้บริการด้วยรูปแบบเฉพาะสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

เราจะออกแบบระบบจัดหาพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะขององค์กรท่าน โดยค้นหาและบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูงเพื่อให้ท่านได้มีบุคลากรคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงานตามเวลาที่ต้องการอย่างแน่นอน

แบบฟอร์มเรียกดูข้อมูลผู้มีความสามารถสูง

กระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสรรหาว่าจ้างระดับชนะรางวัลของเอ็กซ์พีริส ช่วยจัดหาผู้มีความสามารถสูงในแบบที่องค์กรต้องการ เอื้อให้เกิดความคล่องตัวที่จะคว้าชัยชนะทางธุรกิจ

หากท่านต้องการกำลังคนในสายงานแวดวง IT กรุณาติดต่อเรา โดยกรอกแบบฟอร์มเรียกดูข้อมูลผู้มีความสามารถสูงที่นี่และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของเราจะรีบติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

กรอกข้อมูลความต้องการ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ข้อมูลผู้ติดต่อ

การรับทราบข่าวสาร

หากรู้จัก ได้รับข่าวสารจากช่องทางใด