Banner Default Image

บริการด้านบุคลากรไอที

8fc58a2d

ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไอที

ทีมงานเอ็กซ์พีริสของเราเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในแวดวงตลาดแรงงาน IT ด้วยพื้นฐานวิธีการทำงานที่แข็งแกร่งและผลงานทำให้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกและบรรจุในตำแหน่งงานที่เหมาะสมเป็นที่น่าพอใจตลอดมา ทำให้ทีมงานมีความรอบรู้ในแวดวงสายงาน IT

อย่างลึกซึ้ง เข้าใจปัญหาที่ลูกค้าเผชิญอยู่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ จึงได้จัดกระบวนการแก้ไขปัญหาในรูปแบบโครงการพิเศษและจัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อริเริ่มแก้ปัญหาในภารกิจงานสำคัญและปฏิบัติงานประจำพื้นฐาน

 • ปัญญาประดิษฐ์

 • การเชื่อมต่อต่าง ๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • ระบบโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์

 • งานดูแลแหล่งรวมข้อมูลขนาดใหญ่

 • การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

 • การประมวลผลบนแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์

 • การดูแลความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

 • โปรแกรม SAP เชิงเทคนิค/การใช้งาน

 • การพัฒนาธุรกิจ

 • ระบบ IT / เครือข่าย

 • การออกแบบ UX/UI

 • ระบบประมวลผลแบบฝังตัว

 • งานตรวจสอบ/ให้คำปรึกษาด้าน IT

 • งานกำกับดูแลข้อมูล

 • การประสานงานฝ่ายออกแบบพัฒนาและฝ่ายปฏิบัติการ (DevOps)

 • งานดูแลและจัดการฐานข้อมูล

 • การออกแบบและพัฒนาระบบด้วยภาษา JAVA และ .net

 • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบครบวงจร

 • การบริหารโครงการ

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์

 • เจ้าของผลิตภัณฑ์ / พัฒนา

 • การตรวจสอบ / ทดสอบซอฟต์แวร์

 • การบริหารและจัดการด้าน IT

 • ออนไลน์ / การตลาดดิจิทัล / การปรับแต่งเครื่องมือการค้นหาบนเว็บไซต์

 • การให้ความช่วยเหลือ / รับสายแก้ไขปัญหาด้าน IT

แบบฟอร์มเรียกดูข้อมูลผู้มีความสามารถสูง

กระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสรรหาว่าจ้างระดับชนะรางวัลของเอ็กซ์พีริส ช่วยจัดหาผู้มีความสามารถสูงในแบบที่องค์กรต้องการ เอื้อให้เกิดความคล่องตัวที่จะคว้าชัยชนะทางธุรกิจ

หากท่านต้องการกำลังคนในสายงานแวดวง IT กรุณาติดต่อเรา โดยกรอกแบบฟอร์มเรียกดูข้อมูลผู้มีความสามารถสูงที่นี่และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของเราจะรีบติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

กรอกข้อมูลความต้องการ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ข้อมูลผู้ติดต่อ

การรับทราบข่าวสาร

หากรู้จัก ได้รับข่าวสารจากช่องทางใด