Banner Default Image

ติดต่อรับการบริการ

แบบฟอร์มเรียกดูข้อมูลผู้มีความสามารถสูง

กระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสรรหาว่าจ้างระดับชนะรางวัลของเอ็กซ์พีริส ช่วยจัดหาผู้มีความสามารถสูงในแบบที่องค์กรต้องการ เอื้อให้เกิดความคล่องตัวที่จะคว้าชัยชนะทางธุรกิจ

หากท่านต้องการกำลังคนในสายงานแวดวง IT กรุณาติดต่อเรา โดยกรอกแบบฟอร์มเรียกดูข้อมูลผู้มีความสามารถสูงที่นี่และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของเราจะรีบติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด