“เอ็กซ์พีริส” เปิด 5 อันดับความต้องการแรงงานสูงสุด สวนกระแสวิกฤตโควิด

24 March 2021
Thumb

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

“เอ็กซ์พีริส” เผยตลาดแรงงานชะลอตัวต่อเนื่อง เว้นไอทียังต้องการสูงแถมผลตอบแทนก็สูง

นายไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการระดับภูมิภาคประจำประเทศไทย แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากทั้งวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้ภาคอุตสาหกรรม,ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งแรงงานต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือ บุคลากรสายงานไอทีนับเป็นกลุ่มงานที่ตลาดแรงงาน มีความต้องการสูงและยังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีด้วย จากการคาดการณ์ในอีก5ถึง10ปีข้างหน้าจะเห็นว่าทิศทางความต้องการในสายงานไอทียังคงเติบโตเป็นแบบขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับจำนวนบุคลากรไอทีในตลาดงานที่ไม่เพียงพอและอยู่ในภาวะขาดแคลน โดยมี4ปัจจัยหลักเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ปัจจัยแรก การเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ อาทิเช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), Robotic Process Automation (RPA),บิ๊กดาต้า (Big Data),คลาวด์ (Cloud),อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things-IoT)และฟินเทค (Fintech)เป็นต้น ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจทำให้โครงสร้างพื้นฐานไอทีของหลายๆ องค์กรเติบโตไปด้วย